Electric Fan >>>
 
 
พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ
 
  พัดลมฮาตาริ รุ่น HA-T12M1

 

 

 

 • ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ กระจายสายลมเย็นแรงเต็มพลัง
 • ทนทานเป็นเลิศ ปลอดภัยเป็นเยี่ยม ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 • เสริมด้วยระบบหล่อลื่น SINTERING METAL
 • พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ THERMAL FUSE
 • สวยสดใส ทันสมัยทุกเฉดสี

  รุ่น HA-T12M1
 • ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
 • แรงดันไฟฟ้า 220/50 โวลท์/เฮิร์ตช์
 • กำลังไฟฟ้า 34 วัตต์
 • กระแสไฟฟ้า 0.16 แอมป์
 • ความเร็วรอบ 1100 รอบ/นาที
 • ค่าประสิทธิภาพการระบายลม 1.01 ลบ.ม./นาที/วัตต์
 • สวิตช์ควบคุมแรงลม กดปุ่ม
 • ระดับควบคุมแรงลม 1,2,3
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 3.9 กก.
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ซม.) (ก x ย x ส) 22.0x52.0x39.0
 • มีให้เลือก 8 สีด้วยกัน
   
  พัดลมฮาตาริ รุ่น HA-T14M2
   

 

 • ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ กระจายสายลมเย็นแรงเต็มพลัง
 • ทนทานเป็นเลิศ ปลอดภัยเป็นเยี่ยม ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 • เสริมด้วยระบบหล่อลื่น SINTERING METAL
 • พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ THERMAL FUSE
 • สวยสดใส ทันสมัยทุกเฉดสี

  รุ่น HA-T14M2
 • ขนาดใบพัด 14 นิ้ว
 • แรงดันไฟฟ้า 220/50 โวลท์/เฮิร์ตช์
 • กำลังไฟฟ้า 39 วัตต์
 • กระแสไฟฟ้า 0.18 แอมป์
 • ความเร็วรอบ 1100 รอบ/นาที
 • ค่าประสิทธิภาพการระบายลม 1.11 ลบ.ม./นาที/วัตต์
 • สวิตช์ควบคุมแรงลม กดปุ่ม
 • ระดับควบคุมแรงลม 1,2,3
 • น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 4.5 กก.
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ซม.) (ก x ย x ส) 30.5x42.0x55.0
 • มีให้เลือก 8 สีด้วยกัน

   
  พัดลมฮาตาริ รุ่น HA-T16M1
   

 

 • ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ กระจายสายลมเย็นแรงเต็มพลัง
 • ทนทานเป็นเลิศ ปลอดภัยเป็นเยี่ยม ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 • เสริมด้วยระบบหล่อลื่น SINTERING METAL
 • พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ THERMAL FUSE
 • สวยสดใส ทันสมัยทุกเฉดสี

  รุ่น HA-T16M1
 • ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
 • แรงดันไฟฟ้า 220/50 โวลท์/เฮิร์ตช์
 • กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
 • กระแสไฟฟ้า 0.23 แอมป์
 • ความเร็วรอบ 1100 รอบ/นาที
 • ค่าประสิทธิภาพการระบายลม 1.21 ลบ.ม./นาที/วัตต์
 • สวิตช์ควบคุมแรงลม กดปุ่ม
 • ระดับควบคุมแรงลม 1,2,3
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 5.2 กก.
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ซม.) (ก x ย x ส) 32.0x47.5x54.5
 • มีให้เลือก 8 สีด้วยกัน
   
  พัดลมฮาตาริ รุ่น HB-T16M2
   

 

 • ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ กระจายสายลมเย็นแรงเต็มพลัง
 • ทนทานเป็นเลิศ ปลอดภัยเป็นเยี่ยม ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 • เสริมด้วยระบบหล่อลื่น SINTERING METAL
 • พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ THERMAL FUSE
 • สวยสดใส ทันสมัยทุกเฉดสี

  รุ่น HB-T16M2
 • ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
 • แรงดันไฟฟ้า 220/50 โวลท์/เฮิร์ตช์
 • กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
 • กระแสไฟฟ้า 0.23 แอมป์
 • ความเร็วรอบ 1100 รอบ/นาที
 • ค่าประสิทธิภาพการระบายลม 1.21 ลบ.ม./นาที/วัตต์
 • สวิตช์ควบคุมแรงลม กดปุ่ม
 • ระดับควบคุมแรงลม 1,2,3
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 4.9 กก.
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ซม.) (ก x ย x ส) 32.0x47.5x55.5
 • มีให้เลือก 8 สีด้วยกัน
   
  พัดลมฮาตาริ รุ่น HA-T16D1
   

 

 • โดดเด่นอย่างมีสไตล์ ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส
 • ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ พร้อมปุ่มปรับแรงลมดุจธรรมชาติ (Natural Wind) ให้สายลมเย็นเบาสลับแรงอัตโนมัติ และตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติสูงสุด 8 ชั่วโมง
 • ทนทานเป็นเลิศ ปลอดภัยเป็นเยี่ยม ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 • เสริมด้วยระบบหล่อลื่น SINTERING METAL
 • พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ THERMAL FUSE
 • สวยสดใส ทันสมัยทุกเฉดสี
 • ระบบควบคุมการทำงานแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller)

  รุ่น HA-T16D1
 • ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
 • แรงดันไฟฟ้า 220/50 โวลท์/เฮิร์ตช์
 • กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
 • กระแสไฟฟ้า 0.23 แอมป์
 • ความเร็วรอบ 1100 รอบ/นาที
 • ค่าประสิทธิภาพการระบายลม 1.21 ลบ.ม./นาที/วัตต์
 • สวิตช์ควบคุมแรงลม สัมผัส
 • ระดับควบคุมแรงลม 1,2,3
 • ระบบตั้งเวลา (ชั่วโมง) 1,2,4,8
 • ระบบควบคุมแรงลมอัตโนมัติ (Natural Wind)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 5.3 กก.
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ซม.) (ก x ย x ส) 33.0x47.5x54.0
 • มีให้เลือก 8 สีด้วยกัน
   
  พัดลมฮาตาริ รุ่น HA-T18M1
   

 

 • ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ กระจายสายลมเย็นแรงเต็มพลัง
 • ทนทานเป็นเลิศ ปลอดภัยเป็นเยี่ยม ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 • เสริมด้วยระบบหล่อลื่น SINTERING METAL
 • พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ THERMAL FUSE
 • สวยสดใส ทันสมัยทุกเฉดสี

  รุ่น HA-T18M1
 • ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
 • แรงดันไฟฟ้า 220/50 โวลท์/เฮิร์ตช์
 • กำลังไฟฟ้า 78 วัตต์
 • กระแสไฟฟ้า 0.37 แอมป์
 • ความเร็วรอบ 1100 รอบ/นาที
 • ค่าประสิทธิภาพการระบายลม 1.01 ลบ.ม./นาที/วัตต์
 • สวิตช์ควบคุมแรงลม กดปุ่ม
 • ระดับควบคุมแรงลม 1,2,3
 • น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 6.9 กก.
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ซม.) (ก x ย x ส) 31.0x63.0x54.5
 • มีให้เลือก 8 สีด้วยกัน
   
  พัดลมฮาตาริ รุ่น HF-T18M2
   

 

 • ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ กระจายสายลมเย็นแรงเต็มพลัง
 • ทนทานเป็นเลิศ ปลอดภัยเป็นเยี่ยม ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 • เสริมด้วยระบบหล่อลื่น SINTERING METAL
 • พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ THERMAL FUSE
 • สวยสดใส ทันสมัยทุกเฉดสี

  รุ่น HF-T18M2
 • ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
 • แรงดันไฟฟ้า 220/50 โวลท์/เฮิร์ตช์
 • กำลังไฟฟ้า 78 วัตต์
 • กระแสไฟฟ้า 0.37 แอมป์
 • ความเร็วรอบ 1130 รอบ/นาที
 • ค่าประสิทธิภาพการระบายลม 1.01 ลบ.ม./นาที/วัตต์
 • สวิตช์ควบคุมแรงลม กดปุ่ม
 • ระดับควบคุมแรงลม 1,2,3
 • น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 6.5 กก.
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ซม.) (ก x ย x ส) 27.5x65.5x54.5
 • มีให้เลือก 8 สีด้วยกัน
     
   
Copyright © 2004 . All rights reserved. Powered by Readyhost2u
TECK SOON SENG ELECTRIC CO.,LTD.
664 Samyek, Charoenkrung Road, Sampuntawong, Bangkok 10100 Thailand.
Tel.(662) 2244946, 2227896, 2214261 Fax.(662) 2257635
E-mail Address : info@tecksoonseng.com