Fluorescent Extra blue cap Lamps >>>
 
 
Extra blue cap Lamps


 

หลอดโตชิบา รุ่นเอ็กซ์ตร้า ขั้วฟ้า สว่างพิเศษ

  • สว่างเพิ่มขึ้นถึง 30 %
  • สีสันสดใสสมจริง ใกล้เคียงแสงธรรมชาติ เพราะให้ค่าดัชนีเปรียบเทียบสี
    (Color Rendering Index หรือ CRI) สูงถึง 85 ในขณะที่หลอดนีออนปกติให้ค่าอยู่ที่ระดับ 70
  • มีให้เลือกใช้งานทั้งขนาด 18 วัตต์ และ 36 วัตต์

 
จะเลือกใช้หลอดโตชิบา เอ็กซ์ตร้า สว่างพิเศษ ให้เหมาะสมอย่างไร
 

แสงเดย์ไลท์ (EX-D)

 

แสงคูลไวท์ (EX-W)

 

แสงวอร์มไวท์ (EX-WW)

โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, โรงเรียน, ห้องสมุด, ห้องทดลอง, โรงยิม, หอประชุม, โรงพิมพ์, สตูดิโอถ่ายภาพ, ห้องแสดงนิทรรศการ , ห้องครัว

 

สำนักงาน, ห้องประชุม, โรงเรียน, ห้องสมุด, ห้องทดลอง, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, ห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายดอกไม้, ร้านขายเสื้อผ้า

 

ร้านขายทอง และเพชรพลอย, ร้านอาหาร, ภัตตาคาร, ห้องจัดเลี้ยง,
ห้องนอน

         
 
ตารางค่าดัชนีสีเปรียบเทียบ (Ra)    
แสงอาทิตย์ธรรมชาติ   100
แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา
  65
แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์โตชิบา เอ็กซ์ตร้าสว่างพิเศษ   85
 
แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา
  แสงจากหลอดโตชิบา เอ็กซ์ตร้าสว่างพิเศษ
 
     
 
ข้อมูลเทคนิคของสินค้า
 

รุ่นสินค้า

ประเภท

ขนาด
( วัตต์)

มิติของหลอด

กระแส
( แอมแปร์)

ค่าดัชนีเปรียบเทียบ
คุณภาพสีที่ได้รับ
(Ra)

ขั้วหลอด

ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง(มม.)

ความยาว
( มม.)

FL 18W/T8/EX-D

เดย์ไลท์

18

G 13

25.5

588.7

0.370

85

FL 36W/T8/EX-D

เดย์ไลท์

36

G 13

25.5

1,198.0

0.430

85

FL 18W/T8/EX-W

คูลไวท์

18

G 13

25.5

588.7

0.370

85

FL 36W/T8/EX-W

คูลไวท์

36

G 13

25.5

1,198.0

0.430

85

FL 18W/T8/EX-WW

วอร์มไวท์

18

G 13

25.5

588.7

0.370

85

FL 36W/T8/EX-WW

วอร์มไวท์

36

G 13

25.5

1,198.0

0.430

85

 

รุ่นสินค้า

ค่าความสว่าง
( ลูเมน)

ค่าอุณหภูมิสี
( เคลวิน)

ประสิทธิภาพ
ความสว่าง
( ลูเมน/วัตต์)

อายุการใช้งาน
ของหลอด
( ชม.)

บรรจุกล่องละ
( หลอด)

FL 18W/T8/EX-D

1,300

6,500

72

18,000

30

FL 36W/T8/EX-D

3,250

6,500

90

18,000

30

FL 18W/T8/EX-W

1,350

4,000

75

13,000

30

FL 36W/T8/EX-W

3,350

4,000

93

13,000

30

FL 18W/T8/EX-WW

1,350

3,000

75

13,000

30

FL 36W/T8/EX-WW

3,350

3,000

93

13,000

30

     
   
Copyright © 2004 . All rights reserved. Powered by Readyhost2u
TECK SOON SENG ELECTRIC CO.,LTD.
664 Samyek, Charoenkrung Road, Sampuntawong, Bangkok 10100 Thailand.
Tel.(662) 2244946, 2227896, 2214261 Fax.(662) 2257635
E-mail Address : info@tecksoonseng.com